Slovník germanismů

 

s Spalier – průvod    spalíř – např. svatební, smuteční průvod
e Zelte – stan    celta – stan, plachta
r Reif – obruč, kroužek    ráfek – kotouč na jízdním kole
r Zwicker – skřipec    cvikr skřipec na brýle
Gesicht –obličej    ksicht – stejný význam, tvář , obličej
fest – pevný    fest, festovní – pevný, pořádný , držet pevně, drží festovně
s Massaker – hromadné vraždění    masakr – neštěstí, vraždění
sparen – šetřit    špórovat, našpórovat – stejný význam– šetřit, našetřit
e Schublade – zásuvka   šuplík – zásuvka
e Schlichte – břečka    šlichta – jídlo, co se nedá jíst, něco nechutného
r Grund – půda, základ ( i důvod)  grunt to je grunt, to je základ, dělat něco z gruntu – dělat to pořádně, od podlahy, také ve významu statek, usedlost
s Naturell – povaha, natürlich – přiřozený  nátura  – osobnost, naturel – mít na něco náturu – mít na to tu správnou povahu  
ficken šoustat –    přefiknout –……
r Wirrwarr – nepořádek    virvajs , vyrvál –  binec i kravál
sichern – zajistit    posichrovat – pojistit, pro sichr – pro jistotu
s Bordell – nevěstinec    bordel vulg. nepořádek, nevěstinec, u nás obojího významu
e Stockerle , stolička   štokrle –  nízká stolička
ausgerechnet – právě, zrovna   je to ausgerechnet to samé – je to úplně to stejné, zrovna to samé
e Hitze – horko   hic , hice – horka
s Feuer – oheň   fajrovat –  hodně topit
e Kartoffeln – brambory   spíše na Moravě se používá výraz ertéple pro brambory
die Zieche – povlečení   cíchy též cejchy – povlečení
s Kanapee – pohovka   kanape kanapátko  – sedačka, pohovka
s Werkzeug – nářadí   vercaik – nářadí, náčiní
e Kredenz – příborník   kredenc – kuchyňská linka, příborník
r Teppich – koberec   tepich – koberec
s Zimmer – pokoj    cimra –  místnost, pokoj
e Schranken – železniční závory   šraňky – závory
reisen – cestovat, die Reise – cesta   rajzovat – jezdit, cestovat
e Spelunke – brloh, pelech   špeluňka spíš přeneseně malý stísněný byt nebo prostor
die Strecke – cesta    štreka dlouhá cesta, větší vzdálenost
r Krawall – hluk   kravál – hluk, lomoz
das Schmirgelpapier – brusný papír   šmirgl nebo šmirglpapír – brusný papír
e Smeichelei – lichocení, s Kabinett – kabinet šmajchlkabinet místnost pro milostné pletky
der Rucksack – batoh   ruksak – stejný význam
r Mord – vražda   zamordovat – zavraždit, mord – vražda
echt – pravý, ryzí echtovní – pravý, poctivý, echt – stejný význam – ryzí
schustern – protloukat se, živořit přeneseně prošustrovat – promarnit něco, ztratit
e Fußsocken – ponožky   fusakle, fusekle – ponožky
s Leintuch – prostěradlo   lajntuch – prostěradlo
e Spreitze – vzpěra, podpěra, rozpěra   zašprajcovat se – zaseknout se někde
e Schicht – pracovní směna   šichta – směna, jít na šichtu – jít na směnu, jít do práce
zeichnen – nakreslit, vykreslit, zobrazit   vycajchnovat se přeneseně – ukázat se, předvést se
schmecken – chutnat , r Geschmack – chuť   šmakovat, pošmáknout si , šmak – chuť, to mi šmakuje – to mi chutná
r Schittlauch – pažitka   šnitlich – pažitka
steif – tuhý, neohebný zůstal jsem z toho štafj – celý zkoprnělý  
richten – rovnat, vyrovnat, einrichten – upravit narychtovat porychtovat – zařídit, vyřídit, nachystat, zrychtovat  někoho – přeneseně vynadat někomu, vyhubovat
putzen – čistit   vypucovat – vyčistit , putzfrau – uklízečka
schieben – posouvat   šibovat s něčím – posouvat něco
marod – nemocný   marodit – být marodný, být nemocný
füttern – krmit   futrovat, nafutrovat – přeneseně nacpat se, přejíst se, ale i přeneseně nafutrovat kamna, kotel – zatopit , futrál , futra
laden – plnit   náladovat se, ládovat se – krmit se, přejídat se, ládovat pušku – nabíjet
hin – pryč, zničený   jsem z toho hin tzn. jsem z toho zničený, unavený, jsem v háji
durch – skrz, přes  přeneseně jsem durch jsem úplně promáčený
s Bukett – kytice   pugét , nebo i pukét – kytice
schmelzen – rozpustit, roztavit   rozšmelcovat přeneseně rozmělnit, rozmačkat
melden – oznámit, hlásit   meldovat – oznamovat, hlásit
e Seite – strana   sajtny – např. bočnice na povozu
hapern – váznout   haprovat i ve smyslu kolísat, nefungovat správně
r Trottel – kretén, idiot   trotl – hlupák nebo také idiot
r Schlager – hit   šlágr – hit, slavná, uznávaná píseň
s Krügel Bier – velké pivo   krýgl velká, těžká sklenice
r Schlamassel – nesnáz   šlamastika – stejný význam, problém, zapeklitá situace
reiten – jezdit   rajtovat – jezdit na koni, ale i ve významu cestovat, jezdit po výletech, rajtky – jezdecké holínky
s Beuschel – vnitřnosti   pajšl – stejný význam
e Kneipe – hospoda   knajpa – stejný význam
r Marstall – konírna   maštal – stejný význam
r Auschuss – zmetek   aušus obecně nekvalitní věc, výrobek, též zmetek
r Kübel – vědro kýbl – kbelík- spíše se používá na Moravě
liefern – dodávat    vylifrovat přeneseně – vyhodit někoho, rychle poslat pryč, ale též odvézt něco, vyvézt
e Stelle – místo   naštelovat – přeneseně nachystat, umístit, dát na místo, nebo např. naštelovat rádio – naladit rádio apod..
r Platz – místo   na place na místě ( například číšník v restauraci), anebo mít třeba plac na zaparkování
r Vorschuss – záloha   voršus – stejný význam, i např. schovávat si něco do zálohy
r Morast – bahno marast – stejný význam, obecně jít marastem jít zablácenou, špinavou
e Rinne – okap   rýna – stejný význam, používá se spíše na Moravě
stimmen – souhlasit   to štimuje – to souhlasí
e Kunst – umění přeneseně – to je kumšt – ve významu – to se musí umět
e Schminke – líčidlo   šminky – dámská líčidla
r Scharlatan – šarlatán   šarlatán – někdo, komu se nedá věřit, v přeneseném významu i kouzelník
e Linie – čára   lajna – stejný význam nalajnovat si něco – narýsovat nebo vytyčit, třeba i budoucnost – ve významu naplánovat
r Bauch – břicho   báchor, též bachor – velké břicho
e Kehle – hrdlo, chřtán jít do kélu , jdi do kelu jdi do háje, jdi někam
e Werbung – reklama, verbování   přeneseně naverbovat nejen odvést na vojnu, ale někoho k něčemu přemluvit, navádět někoho
r Spaziergang – procházka jít na špacír – jít na procházku, špacírovat – procházet se, špacírhole – hůl, kterou si bereme na výšlapy – císař František Josef I. měl posměšnou přezdívku Starej procházka
aufhetzen – vyprovokovat   vyhecovat – vybudit, udělat něco  z hecu – z vyprovokování
r Sperhaken – paklíč   šperhák – stejný význam
r Reiz – dráždění    rajc – vydráždění,  rajcovní – dráždivý  
e Sulz – rosol   sulc – stejný význam, třepat se jako sulc – jako rosol
r Schund – brak   šunt stejný význam, bezcenná, nekvalitní věc
e Fresse – huba   frasna – huba, drž hubu – drž frasnu
e Lunte – liščí ocas   lunt přeneseně být hubený jako lunt – velmi štíhlý
e Bagatelle – maličkost   pakatel – ve významu malý obnos peněz, koupit něco za pakatel
e Butike – krčma   putika – špatná hospoda nižší cenové kategorie
stimmen – souhlasit to neštymuje – to nesouhlasí, Vám na mě něco neštymuje – Vám se na mě něco nezdá, nelíbí
r Stempel – razítko   štempl – stejný význam oštemplovat – orazítkovat
s Beisel – krčma, putika   pajzl – hospoda nejnižší kategorie
s Schnupftuch – kapesník   šnuptychl – stejný význam, více asi použiváno na Moravě
r Wechsel – směna   vekslovat – měnit, vekslárna – směnárna, vekslák
r Schluss – konec, závěr   šlus stejný význam, s tím je šlus – s tím je konec
r Freier – nápadník   frajer -spíše ve významu hezký chlap nebo namyšlený frajírek
r Stoß – hromada   štosovat – skládat něco na sebe
s Schläfchen – zdřímnutí   šlofík – stejný význam, dát si šlofíka – na chvíli se prospat
leisten – dovolit, dělat   lajznout si – troufnout si, to si nelajznu – to si netroufnu
r Macher – obratný, šikovný člověk   machr stejný význam, nebo i ve významu vytahovat se před někým – neboli  machrovat
r Schmuck – šperk   šmuk – levná ozdoba, nekvalitní šperk
r Trunk – doušek, nápoj, schlafen – spát   šláftruňk – likér, alkohol, který se pije na dobré spaní
s Buch – kniha   bichle – tlustá kniha, svazek
marschieren – pochodovat   mašírovat stejný význam , ale i ve významu rozmašírovaný – rozmačkaný, rozsekaný
r Mischmasch – zmatek, směsice, všehochuť    mišmaš – směsice, lidově mám v tom mišmaš – mám v tom guláš, hokej , nerozumím tomu
r Schlendrian – lajdák, nepořádník   šlendrián – též nepořádný člověk, i ve významu podvodník
r Feierabend – konec směny   fajront – stejný význam, i přeneseně, přijít na fajront – přijít na samý konec něčeho, na závěr
schalten – řadit   šalterpáka – řadicí páka v autě
ekeln – příčit se   eklovat – to se mi ekluje – to mi vadí, dělá mi to špatně, to se mi příčí
r Krüppel – mrzák   kripl – stejný význam, ale též ve významu nefér člověk, podrazák, bezcharakterní typ, kryplkára invalidní vozík
e Fassung – příděl peněz   fasovat, nafasovat, vyfasovat dostat něco zdarma, např. pracovní oblečení
Ärarisch – erární, státní   erár např. erár vybavení kanceláře apod – něco, co zaplatí firma nebo stát
Schnuppern – čenichat, čmuchat   šňupat – čichat, potahovat do nosu
rändeln – obrubovat, lemovat   rantl – obrubník
kaufen – kupovat   kauf – nákup -to byl dobrý kauf – dobrá koupě
lumpen – lumpačit, r Lump – darebák, ničema   lumpačit – zlobit, dělat neplechu  lump stejný význam, neposlucha, zlobivý kluk,
merken – všimnout si, zpozorovat   zmerčit – uvidět někoho, něco, všimnout si
r Stich – steh   štich – stejný význam       zaštichovat –zašít
r Schank – výčep   šenk – stejný význam, šenkýř  šenkýřka – výčepní
r Fuhrmann – povozník   forman – kočí
minder – menší   mít mindrák – cítit se méněcenně, zamindrákovaný – s pocitem méněcennosti
scheinen – zdát se nemít šajnu nemít zdání, ponětí
e Spannung – napínání   našponovat napnout, našponovaný – napnutý
r Plunder – haraburdí, veteš   flundra přeneseně coura – lehká holka, promiskuitní slečna
r Schlag – mrtvice   – trefí mě z toho šlak  – je to na šlaktrefení je to na mrtvici
r Putzfleck – důstojnický sluha pucflek – stejný význam
r Blinker – ukazatel odbočení na autě   blinkr – stejný význam, směrovka
sich treffen – potkat se   trefit , natrefit , trefa – narazit na někoho, trefit cíl – zasáhnout cíl, trefa – zásah
e Eisenbahn – železnice, dráha    r Eisenbahner – železničář   ajznboňák – železničář, nádražák
r Wagen – vůz   vagon – vůz vlakové soupravy
r Trutz – vzdor   trucovat – vzdorovat, dělat něco na truc – vzdorovitě
zahlen – platit   cálovat , zacálovat – platit,  zaplatit
r Kretin – blbec, pitomec    kretén – blbec, pitomec
klappen – podařit se    klapnout – vyjít, klaplo to – vyšlo to
r Flügel – křídlo   přeneseně – chytit někoho za flígr – chytit někoho za límec a vyhodit ze dveří
heiß – horký   hajs – stejný význam, je to horké, vařící
lamentieren – naříkat   lamentovat – stejný význam, nadávat, stěžovat si, bědovat, naříkat
richtig – správný, pořádný   no richtik – je to tak, no vždyť jsem to říkal
schmecken – chutnat fajnšmekr požitkář, znalec – například ten, kdo se vyzná ( třeba v hudbě)
r Kumpan – společník kumpán spolupachatel – ale i ve významu zloduch, ničema
e Kammer – komora   kamrlík  – malý pokojíček, spíše komůrka
e Wurst – salám, buřt   vuřt – párek nebo klobása
r Fleck – skvrna   flek – stejný význam, ale i přeneseně pracovní místo – mít dobrý flek – mít dobré místo
e Mannschaft – mužstvo   manšaft – stejný význam, též sportovní družstvo, tým
r Filz – plst   filc  – textilní materiál, filcáky  – gumáky s filcem
r Stöckel – vysoký podpatek   štekle stejný význam
r Lotter – darebák, ničema   lotr – lump, lotrovina lumpárna
r Plotter – kreslící zařízení, zap   plotr – zapisovač
kommandieren – komandovat, vel   komandovat –sekýrovat, řídit někoho, přeneseně nadávat někomu, peskovat někoho 
r Zar – car, panovník   carovat přeneseně plýtvat s něčím, mrhat – např. carovat s jídlem
s Geschäft – obchod   kšeft – obchod, též byznys, transakce, podnikání, obživa kšeftovat obchodovat
e Diskretion – mlčenlivost, diskrétnost   diškréce -spropitné, dýško, všimné
e Schreibtafel – tabulka, např. ta, do níž se zaznamenával dluh   šrajtofle – peněženka
e Staffel – dvojitý žebřík    štafle – stejný význam
e Raspel – struhák   rašple – struhák, ale i přeneseně stará rašple – ženská
r Deckel – poklop   dekl – stejný význam, víko
paff – překvapený, zaražený   jsem z toho paf – stejný význam -jsem překvapen
e Schatulle – krabice   škatule – krabice
r Schuppen – kůlna, přístřešek   šupňě – kůlna
r Klipp– spona   klipsna – spona
e Zwecke – cvoček   cvok , cvoček – připínáček, i blázen, cvokhaus
e Zuckung – cukání, trhavý pohyb cukat sebou –  mlít sebou, trhat sebou
fuschen – fušovat, e Fuscherei – břídilství   nefušuj  mi do řemesla – nepleť se mi do toho,  fušer – ten kdo se plete do řemesla
r Maschinenführer – strojvedoucí   mašinfírer – strouvedoucí
e Flasche – láhev    flaška – láhev, i láhev alkoholu
r Fratz – škvrně, capart   fracek – capart, lump, také přeneseně – neposlušné dítě, rozmazlený fracek
r Tollpatsch – nemotora   ťulpas – nemotora, také hlupák, blbec
e Ahnung – ponětí   nemám ánung –  netuším, nevím
spritzen – stříkat   špric  – nástřik
e Kundschaft – zákazníci, klienti kunčaft , kunšaft  – zákazník
e Ruine – zřícenina  rujna zřícenina, – i např. rozpadlý dům
r Rauch – dým, kouř být v rauši – být mimo
los – volný, zproštěný lůza – spodina, chátra
e Gewalt – moc, síla kvalt – spěch, kvaltovat – spěchat
r Kiosk – stánek kiosek – novinový stánek
fiedeln – vrzat na housle fidlat – vrzat na housle, přeneseně hrát falešně ,     fidlovačka – hra na housle
r Kerker – vězení, žalář kérka – tetování
e Schmiererei – mazanice šmáranice, šmárat – škaredá, nepovedená kresba, škaredě malovat
r Strohsack – slamník štruzoch – šetřit si do štrusochu – lidově schovávat si peníze pod matraci
e Schwester – sestra švigra – stejný význam
r Punkt – bod, tečka zpunktovat něco – kout pikle, domluvit něco
probieren – zkoušet prubnout – zkusit, risknout
s Fach – obor fachman  – odborník, člověk od fochu – člověk z oboru, fachčit – přeneseně fungovat
r Murrer – bručoun morous – zasmušilý člověk
s Gewölbe – klenba, klenutí kvelb – místnost na nářadí
faschieren –rozemlít maso fašírka – mleté maso
e Kasse – pokladna kasa – stejný význam, kasírtaška – peněženka číšníka, kasař – zloděj
e Sommerwohnung – letní byt somrák – od ten, kdo spí venku, ironicky je na letním bytě, odtud somrák – žebrák,  somradlo – taška přes rameno, somrovat – žebrat
s Reich – říše rajch – obecně Německo, jet pracovat do rajchu – do Německa
r Herrgott – pánbůh hergot – zaklení – panebože!
r Schöfper – nástroj na vybírání septiku šoufky – dělat si z někoho šoufky – dělat si legrácky
tumphaft – středohornoněmecké slovo významu pošetilý, také dumpfhaft  tumpachový – zpitomělý, otupělý
r Räuber – raubíř  raubíř – lump, neposlucha
e Rotte – cháska, holota rotyka – kravál, rámus
r Terno – terno terno – to je terno, to je skvělé, super
e Montur – služební oblek, unifrotma mundúr – unifrorma
rapplig – střeštěný, potrhlý rapl – pomatenec, blázen
e Horde – tlupa, smečka horda – kopa lidí, banda
e Knappheit – těsnost na knap na těsno
verpatzen – zkazit zpackat, packal – pokazit, ten, kdo něco pokazil
r Kicks – selhání, chyba kiks – chyba
e Wache – stráž bachař – vězeňský dozorce
r Muckel – muž, chlap mukl  – vězeň
planieren – zarovnat zplanýrovat – srovnat, urovnat – např. zplanýrovat záhon
akkurat – důkladně, pečlivě akurátní – důsledný člověk, potrpí si na přesnost
s Geschwätz – plané řeči, žvástání žvást, žvástat – kec, nepravda
s Meisterstück – mistrovský výkon majstrštyk – mistrovský kousek
s Techtelmechtel – pletky   techtelmechtel  – pletky,  i milostné 
s Gewehr – ručnice , zbraň kvér –  pistole
e Flinte – puška flinta – puška
s Fach – obor fachman – odbornník , člověk od  fochu – člověk z oboru,  fachčit – přeneseně fungovat
r Verstand – rozum mít fištron – mít důvtip
e Ziffer – číslo cifra – číslo, počet ciferník cifršpión – kontrolor, účetní
s Lager – tábor, sklad lágr – pracovní tábor
s Larifari – tlachání, nesmysl láryfáry bludy, nesmysly
fahren – jezdit   fáro – rychlé auto
r Schlauch – hadice šlauch – hadice
r Knuppel – páka ručního řízení letadla knipl – páka
e Runde – okruh, runda tuhle rundu platím já – přeneseně kolečko v hospodě
s Loch – díra, otvor  lochna – díra na kalhotech apod.
packen – balit  zpakovat se – sbalit se, vypakovat – někoho vyhodit
s Recht – právo mít Recht mít pravdu
r Galopp – kvapík Kalup – mít kalup – mít naspěch
r Kamerad – kamarád  kamarád, také kámoš
gucken – koukat se vykuk – šibal
r Vorrat – zásoba mít do foroty  – do zásoby, máš fora máš zásobu
zimperlich – choulostivý, nedůtklivý jsi příliš cimprlich – stejný význam, také jemný
r Kram – zast. krám, stánek krámek, také kramařit , kramovat , kramář , krámský
r Randal – rámus, randál randál – stejný význam
r Humbug – humbuk i nesmysl humbuk – hluk, kravál
r Soldat – voják žoldák – voják , žold – odměna vojáka
r Kretschmer – hospodský, krčmář kráčmera – potulná, nepoctivá ženská
r Hochstapler – podvodník, šejdíř hochštapler – podvodník
r Fächer – vějíř mít fofr – mít naspěch, fofrovat – spěchat
blöken – bučet, mečet   blekotat – překotně mluvit
marsch – vojensky v chod! marš ! – padej, vypadni, běž
e Parade – paráda, přehlídka paráda – přeneseně – je to super, je to bezva, nebo také kousek oblečení
Himmel Hergott donner wetter – doslova pane bože hromské počasí Klení himl hergot donr vetr – pane bože, hrom do toho
r Vatter – otec  fotr – spíše hanlivě otec, táta,  fotrovatět – stávat se usedlým
r Spiritus – líh špiritus – likér, alkohol
bleichen – bělit vyblajchovaný – vybělený
schießen – střílet vyšisovaný – vybledlý
schleiften – bruslit šlajfky – brusle
 r Schöpfer – naběrák šoufky – legrácky
r Perron – nástupiště peron – nástupiště
s Eintopfessen – jídlo o jednom chodu eintopf , aintopf – jednoduché jídlo z jednoho hrnce
s Pech – smůla mít pech – mít smůlu
r Pechvogel – smolař pechvógl – stejný význam
laufen – běžet, utíkat mít ten správný lauf – správný běh, chod
Stolwerck – německá firma na cukrovinky zmrzlý jak štolverk – přeneseně tuhý jako karamelka
e Werkstatt – dílna přeneseně, posmešně – na stání u verštatu to ještě ujde – např. oblečení, holinky atd.
s Pferd – kůň ferda – kůň
r Gauner – darebák gauner – darebák, i podvodník, podfukář
s Luder – mrcha, zdechlina přeneseně ludra – potvora, falešná mrcha
r Span – odštěpek špona – např. odštěpek při řezání železa, tříska
krachen – prasknout, třesknout zkrachovat – zbankrotovat,  krach – bankrot
Köpfel – malý pohárek, původ v rakouské němčině koflík – malý hrneček
Fuhr Ruck – zpětné kolečno furyk – zednické kolečko
frisch – čerstvý, čilý frišno – čerstvo, čerstvý vzduch
spulen – navíjet na cívku špulka – cívka s nití
führen – vést fírer – vůdce, mašinfírer – strojvůdce
r Spagat – provázek špagát – provázek
Tschüs – ahoj čus – ahoj
e Speise – jídlo, pokrm špajz – komora na potraviny
Prag – Praha Prágl – Praha
r Stuck – sádrová ozdoba štuk – omítka
Blank – karetní slang, hráč nemá ani jednu kartu, tedy je blank, bez karty, bez ničeho odtud plonk – bez prostředků, plonkový – přeneseně – zbytečný, navíc
e elektrische Linie – elektrická dráha šalina – tramvaj, patří k hantecu
e Stange – tyč štangle – tyč na kole
S Spital – nemocnice špitál – nemocnice
e Dose – dóza, plechovka, dávka dóza – plechovka, nádoba
r Sockel – podstavec sokl – podnož
r Mantel – plášť mantl – kabát
r Striezel – pletenec, veka, vánočka štrycle chleba – kus chleba, např. čtvrtka
e Straße – ulice štrádovat si to – jít po cestě, procházet se
r Vorhang – závěs firhaňk – závěs
einrücken – rukovat narukovat – jít na vojnu, do války vyrukovat s něčím – vytáhnout něco na světlo
ober – předložka nad Óbrst – vojenská vyšší hodnost,
e Korb – koš korba – např. u kočárku
r Pullover – svetr pulovr – svetr
e Pumphose – kalhoty pumpky – kalhoty
r Nazi – nacista nácek – nacista
Obacht – pozor, die Wache – stráž dávat si bacha – dávat si pozor
Zickzack – křížem krážem, klikatě cikcak – halabala, nepřesně
e Flechse – šlacha flaksa , flákota – kus šlachovitého masa
r Förster – lesník, hajný fořt – hajný, myslivec
echt – pravý echt , echtovní – pravý, také poctivý
S Gesindel – verbež ksindl – verbež, také šmejd
e Mutter – matka mutr  – matka
r Kescher – podběrák keser – podběrák, rybářská síť
r Schnaps – kořala, opilec šnaps – alkohol
Pangrot – bankrot bankrot krach
r Rand – patník rantl – obrubník, okraj
trinken – pít, das Geld – peníze tringeld – spropitné
r Stich – bodnutí, stechen- bodnout, píchnout nechat někoho ve štychu – na holičkách
fallieren – udělat úpadek falírovat , něco nám tu falíruje – upadá, něco se pokazilo
r Pappendeckel – lepenka papundekl též lepenka, karton
scheuern – umývat šúrovat – uklízet, pořádně čistit, drhnout
e Patronenhülse – nábojnice hilzna – patrona, náboj
ordnen – uspořádat, srovnat ordner – ten, kdo organizuje pořádek, používalo se za války
Reindel – hrnec rendlík – malý hrnec
r Pascher – pašerák pašerák – překupník
s Gatter – rámová pila přeneseně – jít za katr – jít do vězení
e Strapaze – námaha, trmácení štrapáce – trmácení se
e Klasse – třída je toklasa – je to fakt třída, kvalita
e Spitze – špička, vrchol je to špica – je to dobrý, super
Schmafu – lhostejný, rakouské nářečí je to šumafuk , šumák – je to jedno
produzieren – vyrábět producírovat se – přeneseně procházet se, vystavovat se na odiv
r Kragen – krk, hrdlo odkráglovat někoho – zabít
e Ampel – visací lampička amplion – reproduktor, zařízení na zesílení zvuku
r Korporal – vojenská hodnost – desátník kaprál – vojenská hodnost
e Pritsche – palanda pryčna – palanda
e Pute – krůta chová se jak domácí puťka – jako slepice
e Schmiere – mazivo, mazadlo šmír – stejná význam, šmírák – špeh, šmírovat – špehovat
e Bande – holota, tlupa banda – tlupa
e Schlankheit – štíhlost být šlank – být štíhlý
r Kiebitz – divák kibic , kibicovat – přeneseně příliš poučovat, tepat někoho
s Pflaster – dlažba, náplast flastr – přeneseně pokuta, nebo lepení na kolo
e Kommission – komise komis – komisní prodej
e Pforte – brána fortna – branka
e Musik – hudba muzicírovat – dělat hudbu,   muzikant – hudebník
e Handvoll – hrstka je toho hafo – je to ho hodně
wandern – cestovat, putovat vandrovat –  toulat se,   vandr – cesta, výlet ,     vandrovník  
s Schiff – loď šífař – loďař
r Griff – hmat, úkon mít správný grif – správně něco uchopit, mít správnou techniku
pendeln – kývat se pendlovat – pobíhat okolo, pendlovky – kyvadlové hodiny
Pennal – pouzdro penál – školní pouzdro
Butte, Bütte – káď     je mi to putna– je mi to jedno
Scheck – strakaté zvíře – zdrobnělina čokl – pes
sortieren – roztřídit, třídit sorta – skupina lidí
wegschmeizen – zahodit čmajznout – ukrást
s Horn – lesní roh, hud. nástroj Valdhorna, valdhorny – lesní roh
e Kruste – strup krusta – vrstva
schiessen – střílet jezdit jako šus – jezdit rychle, vyšisovaný – vybledlý
r Lümmel – mamlas lempl – lenoch, flákač, hlupák, ťulpas
e Kraxe – nůše, krosna kraksna – ojeté auto
e Pike – píka ( kopí) začít od píky – od nuly ( píku používali nejnižší vrsty vojáků,odtud od nuly
kokettieren – laškovat koketa – nevázaná žena lehčích mravů
e Pfarre – fara přifařit se – nalepit se na někoho, vnutit se
r Spieß – rožeň špíz – maso na rožni
r Luster – z rakouské němčiny, svítidlo lustr – svítidlo
r Spund – zátka špunt – zátka, zašpuntovat – zazátkovat
flackern – plápolat flákat se – lenošit, povalovat se
r Popanz – bubák, strašák paňáca – šašek
r Beiz – mořidlo napácovat – namořit, přeneseně napít se
s Polster – poduška, polštář polstrování – čalounění
e Pratze – pracka, pařát pracka – tlapa
s Reich – říše rajch – Německo
rechtschaffen – poctivý, řádný rozšafný – veselý, bujarý
brummen – bručet, reptat brumlat – reptat, naříkat
r Schotter – štěrk šutr – kámen
r Schluck – doušek, polknutí šlukovat – polykat, dýchat tabák
e Chance – šance dát všanc – nechat napospas
trutzen – vzdorovat na truc – vzdorovitě, trucovat – vzdorovat
e Kappe – kapuce, víčko kapna – svrchní tenká přikrývka
r Karfiol – květák karfiol – květák
kaputt – rozbitý kaput – rozbitý, zničený
s Kästchen – skříňka kastlík – polička, skříňka
s Loch – doupě, díra, pelech kutloch – malá komůrka
s Kotelett – kotleta kotleta – plátek masa
e Labung – osvěžení, občerstvení lébuňk – osvěžení
s Plakat – plakát plakát, plagát – poutač
e Pelerine – pláštěnka pelerína – pláštěnka
scheiden – oddělit, odloučit šejdrem – bokem, křivě
disputieren – přít se o něco dišputát – pře
r Glanz – lesk glanc – lesk
s Geländer – zábradlí klandr – zábradlí
s Geschirr – koňský postroj kšírovat – uvázat
leiten – vést řídit lajtnant – vojenská hodnost
e Musik – hudba muzikant – hudebník, muzicírovat
s Monokel – monokl monokl – odřina pod okem
e Hachse – hnát haksna – noha
e Beize – mořidlo mít něco v pácu – vyhlédnuté
r Spektatel – hluk špektátl – podívaná
stricken – plést štrykovat – plést, háčkovat
r Schieber – posunovač šíbr – střešní okno v autě
r Schwung – mávnutí švunk – rozmach
e Zucht – chov (u)cuchtat – uvařit, připravit
fort – dál, pryč furt – pořád, nepřetržitě
r Kujon – taškář, ničema kujón – “ podšívka“ mazaný člověk
fort – dál, pryč furtšlap – kolo
r Schock – otřes, šok šok, šokovat – otřes, otřást někým
r Spitzel – špeh špiclovat, špicl – špehovat, špeh
r Spruch – průpovídka na každém šprochu pravdy trochu
r Spion – vyzvědač špion – zvěd, špeh
r Späher – slídil, vyzvědač špeh, špehovat – slídil, slídit
r Kirchhof – hřbitov krchov – hřbitov
Han ( kohout), Biss (hryznutí) hampejz – nevěstinec
Schmelemer – potulný člověk šmelina – černý obchod, lichva
r Gaffer – zevloun kafrat – brblat, mít průpovídky
e Garde – tělesná stráž garda – stráž, ozbrojená skupina
r Span – odštěpek, tříska našponovat se – nakroutit se
r Zeiger – ručička hodin cágr – kyvadlo hodin
e Klammer – svorka, skoba vzít kramle – utéct od něčeho ( přeneseně nedržet při sobě)
e Klappe – záklopka klapačka – držet klapačku – držet pusu
klimpern – zabrnkat, (za)cinkat klimpr – piano
locken – (na)kadeřit vlasy lokna – kadeř vlasů
löten – spájet letovat, sletovat – spájet
r Winkel – úhel vingl – měřidlo
s Mailand – Milán majlant– hodně peněz, velké jmění
e Pfeife – dýmka fajfka – dýmka
streichen – pohladit, škrtnout

štrejchnout – zavadit o něco
mě štrejchne – raní mě asi mrtvice

  schmuddeln – umazat, ušpinit       ušmudlaný- špinavý , šmudla

            r Schleim – sliz, hlen                        šlem – sliz

            schnüren – svazovat                        šněrovat – zavazovat tkaničky

            e  Haarung – línání                           hárat – línat

             r Schirm – deštník                           širm – kšilt, clona

             r Speicher – sýpka                           špejchar – sýpka        

             lauter – čistý, ryzí                            lautr – zcela, vůbec

            r Riegel – zástrčka, závora             zarýglovat – zacpat, zastrkat

             schmuddeln – umazat, ušpinit    ušmudlaný, šmudla

            r Schleim – sliz, hlen                        šlem – sliz

           schnüren – svazovat                          šněrovat – zavazovat tkaničky
 
           e  Haarung – línání                            hárat – línat
 
           r Schirm – deštník                             širm – kšilt, clona
 
          r Speicher – sýpka                              špejchar 
 
           lauter – čistý, ryzí                              lauter – zcela, vůbec
 
          r Riegel – zástrčka, závora                zarýglovat – zacpat, zastrkat
 
          Mailand – Milán ( bohaté město)      mít majlant – být bohatý
 
         e Galosche – přezůvka                          galoše – boty do bláta
 
          just – naschvál, schválně                     dělat justy – dělat schválnosti, na just – naschvál