Slovník germanismů

s Spalier – průvod   spalíř – např. svatební, smuteční průvod
e Zelte – stan   celta – stan, plachta
r Reif – obruč, kroužek   ráfek – kotouč na jízdním kole
r Zwicker – skřipec   cvikr skřipec na brýle
Gesicht –obličej   ksicht – stejný význam, tvář , obličej
fest – pevný   fest, festovní – pevný, pořádný , držet pevně, drží festovně
s Massaker – hromadné vraždění   masakr – stejný význam, neštěstí, vraždění
sparen – šetřit   špórovat, našpórovat – stejný význam– šetřit, našetřit
e Schublade – zásuvka –   šuplík – stejný význam
e Schlichte – břečka   šlichta – jídlo, co se nedá jíst, něco nechutného
r Grund – půda, základ ( i důvod) grunt to je grunt, to je základ, dělat něco z gruntu – dělat to pořádně, od podlahy, také ve významu statek, usedlost
s Naturell – povaha, natürlich – přiřozený nátura  – osobnost, naturel – mít na něco náturu – mít na to tu správnou povahu  
ficken šoustat –   přefiknout –……
r Wirrwarr – nepořádek   virvajs , vyrvál – stejný význam, binec
sichern – zajistit   posichrovat – pojistit, pro sichr – pro jistotu
s Bordell – nevěstinec   bordel vulg. nepořádek, nevěstinec, u nás obojího významu
e Stockerle , stolička –   štokrle – stejný význam, nízká stolička
ausgerechnet – právě, zrovna  je to ausgerechnet to samé – je to úplně to stejné, zrovna to samé
e Hitze – horko   hic – stejný význam, hice – horka
s Feuer – oheň   fajrovat hodně topit
e Kartoffeln – brambory  spíše na Moravě se používá výraz ertéple pro brambory
die Zieche – povlečení   cíchy též cejchy – stejný význam pov
s Kanapee – pohovka   kanape kanapátko stejný význam, sedačka, pohovka
s Werkzeug – nářadí   vercaik – stejný význam, nářadí, náčiní
e Kredenz – příborník   kredenc – kuchyňská linka, příborník
r Teppich – koberec   tepich – stejný význam
s Zimmer – pokoj   cimra – stejný význam, místnost, pokoj
e Schranken – železniční závory   šraňky – stejný význam
reisen – cestovat, die Reise – cesta   rajzovat – jezdit, cestovat
e Spelunke – brloh, pelech   špeluňka spíš přeneseně malý ztísněný byt nebo prostor
die Strecke – cesta   štreka dlouhá cesta, větší vzdálenost
r Krawall – hluk   kravál – stejný význam
das Schmirgelpapier – brusný papír   šmirgl nebo šmirglpapír – stejný význam
e Smeichelei – lichocení, s Kabinett – kabinet šmajchlkabinet místnost pro milostné pletky
der Rucksack – batoh   ruksak – stejný význam
r Mord – vražda   zamordovat – zavraždit, mord – vražda
echt – pravý, ryzí echtovní – pravý, poctivý, echt – stejný význam – ryzí
schustern – protloukat se, živořitpřeneseně prošustrovat – promarnit něco, ztratit
e Fußsocken – ponožky   fusakle, fusekle – stejný význam
s Leintuch – prostěradlo   lajntuch – stejný význam
e Spreitze – vzpěra, podpěra, rozpěra   zašprajcovat se – zaseknout se někde
e Schicht – pracovní směna   šichta – stejný význam, jít na šichtu – jít na směnu, jít do práce
zeichnen – nakreslit, vykreslit, zobrazit   vycajchnovat se přeneseně – ukázat se, předvést se
schmecken – chutnat , r Geschmack – chuť  šmakovat, pošmáknout si , šmak – chuť, to mi šmakuje – to mi chutná
r Schittlauch – pažitka   šnitlich – stejný význam
steif – tuhý, neohebnýzůstal jsem z toho štafj – celý zkoprnělý  
richten – rovnat, vyrovnat, einrichten – upravit narychtovat porychtovat – zařídit, vyřídit, nachystat, zrychtovat  někoho – přeneseně vynadat někomu, vyhubovat
putzen – čistit   vypucovat – vyčistit , putzfrau – uklízečka
schieben – posouvat   šibovat s něčím – posouvat něco
marod – nemocný   marodit – být marodný, být nemocný
füttern – krmit   futrovat, nafutrovat – přeneseně nacpat se, přejíst se, ale i přeneseně nafutrovat kamna, kotel – zatopit , futrál , futra
laden – plnit   náladovat se, ládovat se – krmit se, přejídat se, ládovat pušku – nabíjet
hin – pryč, zničený   jsem z toho hin tzn. jsem z toho zničený, unavený, jsem v háji
durch – skrz, přes  přeneseně jsem durch jsem úplně promáčený
s Bukett – kytice   pugét – stejný význam
schmelzen – rozpustit, roztavit   rozšmelcovat přeneseně rozmělnit, rozmačkat
melden – oznámit, hlásit   meldovat – stejný význam
e Seite – strana   sajtny – např. bočnice na povozu
hapern – váznout   haprovat i ve smyslu kolísat, nefungovat správně
r Trottel – kretén, idiot  hlupák – trotl stejný význam nebo také idiot
r Schlager – hit   šlágr – stejný význam, slavná, uznávaná píseň
s Krügel Bier – velké pivo   krýgl velká, těžká sklenice
r Schlamassel – nesnáz   šlamastika – stejný význam, problém, zapeklitá situace
reiten – jezdit   rajtovat – jezdit na koni, ale i ve významu cestovat, jezdit po výletech, rajtky – jezdecké holínky
s Beuschel – vnitřnosti   pajšl – stejný význam
e Kneipe – hospoda   knajpa – stejný význam
r Marstall – konírna   maštal – stejný význam
r Auschuss – zmetek   aušus obecně nekvalitní věc, výrobek, též zmetek
r Kübel – vědro kýbl – kbelík- spíše se používá na Moravě
liefern – dodávat   vylifrovat přeneseně – vyhodit někoho, rychle poslat pryč, ale též odvézt něco, vyvézt
e Stelle – místo   naštelovat – přeneseně nachystat, umístit, dát na místo, nebo např. naštelovat rádio – naladit rádio apod..
r Platz – místo   na place na místě ( například číšník v restauraci), anebo mít třeba plac na zaparkování
r Vorschuss – záloha   voršus – stejný význam, i např. schovávat si něco do zálohy
r Morast – bahno marast – stejný význam, obecně jít marastem jít zablácenou, špinavou
e Rinne – okap   rýna – stejný význam, používá se spíše na Moravě
stimmen – souhlasit  to štimuje – to souhlasí
e Kunst – uměnípřeneseně – to je kumšt – ve významu – to se musí umět
e Schminke – líčidlo   šminky – dámská líčidla
r Scharlatan – šarlatán   šarlatán Někdo, komu se nedá věřit, v přeneseném významu i kouzelník
e Linie – čára   lajna – stejný význam nalajnovat si něco – narýsovat nebo vytyčit, třeba i budoucnost – ve významu naplánovat
r Bauch – břicho   báchor, též bachor – stejný význam
e Kehle – hrdlo, chřtánjít do kélu , jdi do kélu jdi do háje, jdi někam
e Werbung – reklama, verbování  přeneseně naverbovat nejen odvést na vojnu, ale někoho k něčemu přemluvit, navádět někoho
r Spaziergang – procházkajít na špacír – jít na procházku, špacírovat – procházet se, špacírhole – hůl, kterou si bereme na výšlapy – císař František Josef I. měl posměšnou přezdívku Starej procházka
aufhetzen – vyprovokovat   vyhecovat – vybudit, udělat něco  z hecu – z vyprovokování
r Sperhaken – paklíč   šperhák – stejný význam
r Reiz – dráždění    rajc – stejný význam, vydráždění,  rajcovní – dráždivý  
e Sulz – rosol   sulc – stejný význam, třepat se jako sulc – jako rosol
r Schund – brak   šunt stejný význam, bezcenná, nekvalitní věc
e Fresse – huba   frasna – stejný význam, drž hubu – drž frasnu
e Lunte – liščí ocas   lunt přeneseně být hubený jako lunt – velmi štíhlý
e Bagatelle – maličkost   pakatel – ve významu malý obnos peněz, koupit něco za pakatel
e Butike – krčma   putika – špatná hospoda nižší cenové kategorie
stimmen – souhlasitto neštymuje – to nesouhlasí, Vám na mě něco neštymuje – Vám se na mě něco nezdá, nelíbí
r Stempel – razítko   štempl – stejný význam oštemplovat – orazítkovat
s Beisel – krčma, putika   pajzl – hospoda nejnižší kategorie
s Schnupftuch – kapesník   šnuptychl – stejný význam, více asi použiváno na Moravě
r Wechsel – směna   vekslovat – měnit, vekslárna – směnárna, vekslák
r Schluss – konec, závěr   šlus stejný význam, s tím je šlus – s tím je konec
r Freier – nápadník   frajer -spíše ve významu hezký chlap nebo namyšlený frajírek
r Stoß – hromada   štosovat – skládat něco na sebe
s Schläfchen – zdřímnutí   šlofík – stejný význam, dát si šlofíka – na chvíli se prospat
leisten – dovolit, dělat   to si nelajznu – to si netroufnu
r Macher – obratný, šikovný člověk   machr stejný význam, nebo i ve významu vytahovat se před někým – neboli  machrovat
r Schmuck – šperk   šmuk – levná ozdoba, nekvalitní šperk
r Trunk – doušek, nápoj, schlafen – spát   šláftruňk – likér, alkohol, který se pije na dobré spaní
s Buch – kniha   bichle – tlustá kniha, svazek
marschieren – pochodovat   mašírovat stejný význam , ale i ve významu rozmašírovaný – rozmačkaný, rozsekaný
r Mischmasch – zmatek, směsice, všehochuť   mišmaš – směsice, lidově mám v tom mišmaš – mám v tom guláš, hokej , nerozumím tomu
r Schlendrian – lajdák, nepořádník   šlendrián – též nepořádný člověk, i ve významu podvodník
r Feierabend – konec směny   fajront – stejný význam, i přeneseně, přijít na fajront – přijít na samý konec něčeho, na závěr
schalten – řadit   šalterpáka – řadicí páka v autě
ekeln – příčit se   eklovat – to se mi ekluje – to mi vadí, dělá mi to špatně, to se mi příčí
r Krüppel – mrzák   kripl – stejný význam, ale též ve významu nefér člověk, podrazák, bezcharakterní typ, kryplkára invalidní vozík
e Fassung – příděl peněz   fasovat, nafasovat, vyfasovat dostat něco zdarma, např. pracovní oblečení
Ärarisch – erární, státní   erár např. erár vybavení kanceláře apod – něco, co zaplatí firma nebo stát
Schnuppern – čenichat, čmuchat   šňupat – čichat, potahovat do nosu
rändeln – obrubovat, lemovat   rantl – obrubník
kaufen – kupovat   kauf – nákup -to byl dobrý kauf – dobrá koupě
lumpen – lumpačit, r Lump – darebák, ničema   lumpačit – zlobit, dělat neplechu  lump stejný význam, neposlucha, zlobivý kluk,
merken – všimnout si, zpozorovat   zmerčit – uvidět někoho, něco, všimnout si
r Stich – steh   štich – stejný význam       zaštichovat –zašít
r Schank – výčep   šenk – stejný význam, šenkýř  šenkýřka – výčepní
r Fuhrmann – povozník   forman – kočí
minder – menší  mít mindrák – cítit se méněcenně, zamindrákovaný – s pocitem méněcennosti
scheinen – zdát senemít šajnu nemít zdání, ponětí
e Spannung – napínání   našponovat napnout, našponovaný – napnutý
r Plunder – haraburdí, veteš   flundra přeneseně coura – lehká holka, promiskuitní slečna
r Schlag – mrtvice  – trefí mě z toho šlak – – je to na šlaktrefení je to na mrtvici
r Putzfleck – důstojnický sluha pucflek – stejný význam
r Blinker – ukazatel odbočení na autě   blinkr – stejný význam, směrovka
sich treffen – potkat se   trefit , natrefit , trefa – narazit na někoho, trefit cíl – zasáhnout cíl, trefa – zásah
e Eisenbahn – železnice, dráha    r Eisenbahner – železničář   ajznboňák – železničář, nádražák
r Wagen – vůz   vagon – vůz vlakové soupravy
r Trutz – vzdor   trucovat – vzdorovat, dělat něco na truc – vzdorovitě
zahlen – platit   cálovat , zacálovat – stejný význam, i zaplatit
r Kretin – blbec, pitomec   kretén – stejný význam
klappen – podařit se   klapnout – stejný význam, klaplo to – vyšlo to
r Flügel – křídlo  přeneseně – chytit někoho za flígr – chytit někoho za límec a vyhodit ze dveří
heiß – horký   hajs – stejný význam, je to horké, vařící
lamentieren – naříkat   lamentovat – stejný význam, nadávat, stěžovat si, bědovat, naříkat
richtig – správný, pořádný   no richtik – je to tak, no vždyť jsem to říkal
schmecken – chutnat fajnšmekr požitkář, znalec – například ten, kdo se vyzná ( třeba v hudbě)
r Kumpan – společník kumpán spolupachatel – ale i ve významu zloduch, ničema
e Kammer – komora   kamrlík  – malý pokojíček, spíše komůrka
e Wurst – salám, buřt   vuřt – párek nebo klobása
r Fleck – skvrna   flek – stejný význam, ale i přeneseně pracovní místo – mít dobrý flek – mít dobré místo
e Mannschaft – mužstvo   manšaft – stejný význam, též sportovní družstvo, tým
r Filz – plst   filc  – stejný význam filcáky  – gumáky s filcem
r Stöckel – vysoký podpatek   štekle stejný význam
r Lotter – darebák, ničema   lotr – stejný význam, lotrovina lumpárna
r Plotter – kreslící zařízení, zap   plotr – zapisovač
kommandieren – komandovat, vel   komandovat – stejný význam, řídit někoho, přeneseně nadávat někomu, peskovat někoho zbyt
r Zar – car, panovník   carovat přeneseněplýtvat s něčím, mrhat – např. carovat s jídlem
s Geschäft – obchod   kšeft – stejný význam, též byznys, transakce, podnikání, obživa kšeftovat obchodovat
e Diskretion – mlčenlivost, diskrétnost   diškréce -spropitné, dýško, všimné
e Schreibtafel – tabulka, např. ta, do níž se zaznamenával dluh  odtud šrajtofle – peněženka
e Staffel – dvojitý žebřík   štafle – stejný význam
e Raspel – struhák   rašple – stejný význam
r Deckel – poklop   dekl – stejný význam, víko
paff – překvapený, zaražený   jsem z toho paf – stejný význam -jsem překvapen
e Schatulle – krabice   škatule – stejný význam
r Schuppen – kůlna, přístřešek   šupňě – stejný význam
r Klipp– spona   klipsna – stejný význam
e Zwecke – cvoček   cvok , cvoček – stejný význam, i blázen, cvokhaus
e Zuckung – cukání, trhavý pohyb cukat sebou – stejný význam, mlít sebou, trhat sebou
fuschen – fušovat, e Fuscherei – břídilství   nefušuj  mi do řemesla – nepleť se mi do toho,  fušer – ten kdo se plete do řemesla
r Maschinenführer – strojvedoucí   mašinfírer – stejný význam
e Flasche – láhev   flaška – stejný význam, také láhev alkoholu
r Fratz – škvrně, capart   fracek – stejný význam, také přeneseně – neposlušné dítě, rozmazlený fracek
r Tollpatsch – nemotora   ťulpas – stejný význam, také hlupák, nemotora, blbec
e Ahnung – ponětí  nemám ánung – stejný význam, netuším, nevím
spritzen – stříkat   špric  – nástřik
e Kundschaft – zákazníci, klienti kunčaft , kunšaft – stejný význam
e Ruine – zřícenina rujna stejný význam – i např. rozpadlý dům
r Rauch – dým, kouřbýt v rauši – být mimo
los – volný, zproštěný lůza – spodina, chátra
e Gewalt – moc, síla kvalt – spěch, kvaltovat – spěchat
r Kiosk – stánek kiosek – stejný význam, novinový stánek
fiedeln – vrzat na housle fidlat – vrzat na housle, přeneseně hrát falešně ,     fidlovačka – hra na housle
r Kerker – vězení, žalář kérka – tetování
e Schmiererei – mazanice šmáranice, šmárat – škaredá, nepovedená kresba, škaredě malovat
r Strohsack – slamník štruzoch – šetřit si do štrusochu – lidově schovávat si peníze pod matraci
e Schwester – sestra švigra – stejný význam
r Punkt – bod, tečka zpunktovat něco – kout pikle, domluvit něco
probieren – zkoušet prubnout – zkusit, risknout
s Fach – obor fachman  – odborník, člověk od fochu – člověk z oboru, fachčit – přeneseně fungovat
r Murrer – bručoun morous – zasmušilý člověk
s Gewölbe – klenba, klenutí kvelb – místnost na nářadí
faschieren –rozemlít maso fašírka – mleté maso
e Kasse – pokladna kasa – stejný význam, kasírtaška – peněženka číšníka,  kasař – zloděj
e Sommerwohnung – letní byt somrák – od ten, kdo spí venku, ironicky je na letním bytě, odtud somrák – žebrák,  somradlo – taška přes rameno,  somrovat – žebrat
s Reich – říše rajch – obecně Německo, jet pracovat do rajchu – do Německa
r Herrgott – pánbůh hergot – zaklení – panebože!
r Schöfper – nástroj na vybírání septiku šoufky – dělat si z někoho šoufky – dělat si legrácky
tumphaft – středohornoněmecké slovo významu pošetilý, také dumpfhaft tumpachový – zpitomělý, otupělý
r Räuber – raubíř raubíř – stejný význam
e Rotte – cháska, holota rotyka – kravál, rámus
r Terno – terno terno – to je terno, to je skvělé, super
e Montur – služební oblek, unifrotma mundúr – unifrorma
rapplig – střeštěný, potrhlý rapl – pomatenec, blázen
e Horde – tlupa, smečka horda – kopa lidí, banda
e Knappheit – těsnost na knap na těsno
verpatzen – zkazit zpackat, packal – pokazit, ten, kdo něco pokazil
r Kicks – selhání, chyba kiks – stejný význam
e Wache – stráž bachař – vězeňský dozorce
r Muckel – muž, chlap mukl vězeň
planieren – zarovnat zplanýrovat – srovnat, urovnat – např. zplanýrovat záhon
akkurat – důkladně, pečlivě akurátní – důsledný člověk, potrpí si na přesnost
s Geschwätz – plané řeči, žvástání žvást, žvástat – stejný význam
s Meisterstück – mistrovský výkon majstrštyk – mistrovský kousek
s Techtelmechtel – pletky   techtelmechtel  – stejný význam, i milostné pletky
s Gewehr – ručnice , zbraň kvér – stejný význam, pistole
e Flinte – puška flinta – stejný význam
s Fach – obor fachman – odbornník , člověk od  fochu – člověk z oboru,  fachčit – přeneseně fungovat
r Verstand – rozummít fištron – mít důvtip
e Ziffer – číslo cifra – číslo, počet ciferník cifršpión – kontrolor, účetní
s Lager – tábor, sklad lágr – pracovní tábor
s Larifari – tlachání, nesmysl láryfáry bludy, nesmysly
fahren – jezdit  fáro – rychlé auto
r Schlauch – hadice šlauch – stejný význam
r Knuppel – páka ručního řízení letadla knipl – stejný význam
e Runde – okruh, rundatuhle rundu platím já – přeneseně kolečko v hospodě
s Loch – díra, otvor  lochna – díra na kalhotech apod.
packen – balit  zpakovat se – sbalit se, vypakovat – někoho vyhodit
s Recht – právomít Recht mít pravdu
r Galopp – kvapíkKalup – mít kalup – mít naspěch
r Kamerad – kamarádstejný význam, také kámoš
gucken – koukat se vykuk – šibal
r Vorrat – zásobamít do foroty  – do zásoby, máš fora máš zásobu
zimperlich – choulostivý, nedůtklivýjsi příliš cimprlich – stejný význam, také jemný
r Kram – zast. krám, stánekstejný význam, také kramařit , kramovat , kramář , krámský
r Randal – rámus, randál randál – stejný význam
r Humbug – humbuk i nesmysl humbuk – stejný význam, také hluk, kravál
r Soldat – voják žoldák – stejný význam , žold – odměna vojáka
r Kretschmer – hospodský, krčmář kráčmera – potulná, nepoctivá ženská
r Hochstapler – podvodník, šejdíř hochštapler – stejný význam
r Fächer – vějířmít fofr – mít naspěch, fofrovat – spěchat
blöken – bučet, mečet   blekotat – překotně mluvit
marsch – vojensky v chod! marš ! – padej, vypadni, běž
e Parade – paráda, přehlídka paráda – přeneseně – je to super, je to bezva, nebo také kousek oblečení
Himmel Hergott donner wetter – doslova pane bože hromské počasíKlení himl hergot donr vetr – pane bože, hrom do toho
r Vatter – otec fotr – spíše hanlivě otec, táta,  fotrovatět – stávat se usedlým
r Spiritus – líh špiritus – likér, alkohol
bleichen – bělit vyblajchovaný – vybělený
 schießen – stříletvyšisovaný – vybledlý
schleiften – bruslit šlajfky – brusle
 r Schöpfer – naběrák šoufky – legrácky
r Perron – nástupiště peron – stejný význam
s Eintopfessen – jídlo o jednom chodueintopf , aintopf – jednoduché jídlo z jednoho hrnce
s Pech – smůlamít pech – mít smůlu
r Pechvogel – smolařpechvógl – stejný význam
laufen – běžet, utíkatmít ten správný lauf – správný běh, chod
Stolwerck – německá firma na cukrovinkyzmrzlý jak štolverk – přeneseně tuhý jako karamelka
e Werkstatt – dílnapřeneseně, posmešně – na stání u verštatu to ještě ujde – např. oblečení, holinky atd.
s Pferd – kůňferda – stejný význam
r Gauner – darebákgauner – stejný význam, i podvodník, podfukář
s Luder – mrcha, zdechlinapřeneseně ludra – potvora, falešná mrcha
r Span – odštěpekšpona – např. odštěpek při řezání železa, tříska
krachen – prasknout, třesknoutzkrachovat – zbankrotovat,  krach – bankrot
Köpfel – malý pohárek, původ v rakouské němčiněkoflík – stejný význam
Fuhr Ruck – zpětné kolečnofuryk – zednické kolečko
frisch – čerstvý, čilýfrišno – čerstvo, čerstvý vzduch
spulen – navíjet na cívku špulka – cívka s nití
führen – vést fírer – vůdce, mašinfírer – strojvůdce
r Spagat – provázek špagát – provázek
Tschüs – ahoj čus – ahoj
e Speise – jídlo, pokrm špajz – komora na potraviny
Prag – Praha prágl – stejný význam
r Stuck – sádrová ozdoba štuk – omítka
Blank – karetní slang, hráč nemá ani jednu kartu, tedy je blank, bez karty, bez ničehoodtud plonk – bez prostředků, plonkový – přeneseně – zbytečný, navíc
e elektrische Linie – elektrická dráhašalina – tramvaj, patří k hantecu
e Stange – tyčštangle – tyč na kole
S Spital – nemocnicešpitál – nemocnice
e Dose – dóza, plechovka, dávkadóza – stejný význam
r Sockel – podstavecsokl – stejný význam, podnož
r Mantel – plášť mantl – stejný význam, kabát
r Striezel – pletenec, veka, vánočka štrycle chleba – kus chleba, např. čtvrtka
e Straße – uliceštrádovat si to – jít po cestě, procházet se
r Vorhang – závěsfirhaňk – stejný význam
einrücken – rukovatnarukovat – stejný význam, vyrukovat s něčím – vytáhnout něco na světlo
ober – předložka nadÓbrst – vojenská vyšší hodnost,
e Korb – koš korba – např. u kočárku
r Pullover – svetrpulovr – stejný význam
e Pumphose – kalhotypumpky – stejný význam
r Nazi – nacistanácek – stejný význam
Obacht – pozor, die Wache – stráždávat si bacha – dávat si pozor
Zickzack – křížem krážem, klikatěcikcak – halabala, nepřesně
e Flechse – šlachaflaksa , flákota – kus šlachovitého masa
r Förster – lesník, hajnýfořt – stejný význam
echt – pravýecht , echtovní – stejný význam – také poctivý
S Gesindel – verbežksindl – stejný význam, také šmejd
e Mutter – matkamutr  – stejný význam
r Kescher – podběrákkeser – stejný význam, rybářská síť
r Schnaps – kořala, opilecšnaps – alkohol
Pangrot – bankrotbankrot krach
r Rand – patníkrantl – stejný význam, okraj
trinken – pít, das Geld – penízetringeld – spropitné
r Stich – bodnutí, stechen- bodnout, píchnoutnechat někoho ve štychu – na holičkách
fallieren – udělat úpadekfalírovat , něco nám tu falíruje – upadá, něco se pokazilo
r Pappendeckel – lepenkapapundekl též lepenka, karton
scheuern – umývatšúrovat – stejný význam, pořádně čistit, drhnout
e Patronenhülse – nábojnicehilzna – patrona, náboj
ordnen – uspořádat, srovnatordner – ten, kdo organizuje pořádek, používalo se za války
Reindel – hrnecrendlík – malý hrnec
r Pascher – pašerákpašerák – stejný význam
s Gatter – rámová pilapřeneseně – jít za katr – jít do vězení
e Strapaze – námaha, trmáceníštrapáce – stejný význam
e Klasse – třídaje toklasa – je to fakt třída, kvalita
e Spitze – špička, vrcholje tošpica – je to dobrý, super
Schmafu – lhostejný, rakouské nářečíje to šumafuk , šumák – je to jedno
produzieren – vyrábět producírovat se – přeneseně procházet se, vystavovat se na odiv
r Kragen – krk, hrdloodkráglovat někoho – zabít
e Ampel – visací lampičkaamplion – reproduktor, zařízení na zesílení zvuku
r Korporal – vojenská hodnost – desátníkkaprál – stejný význam
e Pritsche – palandapryčna – stejný význam
e Pute – krůtachová se jak domácí puťka – jako slepice
e Schmiere – mazivo, mazadlošmír – stejná význam, šmírák – špeh, šmírovat – špehovat
e Bande – holota, tlupabanda – stejný význam
e Schlankheit – štíhlostbýt šlank – být štíhlý
r Kiebitz – divákkibic , kibicovat – přeneseně příliš poučovat, tepat někoho
s Pflaster – dlažba, náplast flastr – přeneseně pokuta, nebo lepení na kolo
e Kommission – komisekomis – stejný význam
e Pforte – bránafortna – branka
e Musik – hudbamuzicírovat – dělat hudbu,   muzikant – hudebník
e Handvoll – hrstkaje toho hafo – je to ho hodně
wandern – cestovat, putovatvandrovat – stejný význam,   vandr – cesta, výlet ,     vandrovník  
s Schiff – loďšífař – loďař
r Griff – hmat, úkonmít správný grif – správně něco uchopit, mít správnou techniku
pendeln – kývat sependlovat – pobíhat okolo, pendlovky – kyvadlové hodiny
Pennal – pouzdropenál – školní pouzdro
Butte, Bütte – káď    je mi to putna– je mi to jedno
Scheck – strakaté zvíře – zdrobnělinačokl – pes
sortieren – roztřídit, tříditsorta – skupina lidí
wegschmeizen – zahoditčmajznout – ukrást
s Horn – lesní roh, hud. nástrojValdhorna, valdhorny – lesní roh
e Kruste – strupkrusta – vrstva
schiessen – stříletjezdit jako šus – jezdit rychle, vyšisovaný – vybledlý
r Lümmel – mamlaslempl – hlupák, ťulpas
e Kraxe – nůše, krosnakraksna – ojeté auto
e Pike – píka ( kopí)začít od píky – od nuly ( píku používali nejnižší vrsty vojáků,odtud od nuly
kokettieren – laškovatkoketa – nevázaná žena lehčích mravů
e Pfarre – farapřifařit se – nalepit se na někoho, vnutit se
r Spieß – rožeňšpíz – maso na rožni
r Luster – z rakouské němčiny, svítidlolustr – svítidlo
r Spund – zátkašpunt – zátka, zašpuntovat – zazátkovat
flackern – plápolatflákat se – lenošit, povalovat se
r Popanz – bubák, strašákpaňáca – šašek
r Beiz – mořidlonapácovat – namořit, přeneseně napít se
s Polster – poduška, polštářpolstrování – čalounění
e Pratze – pracka, pařátpracka – tlapa
s Reich – říšerajch – Německo
rechtschaffen – poctivý, řádnýrozšafný – veselý, bujarý
brummen – bručet, reptatbrumlat – reptat, naříkat
r Schotter – štěrkšutr – kámen
r Schluck – doušek, polknutíšlukovat – polykat, dýchat tabák
e Chance – šancedát všanc – nechat napospas
trutzen – vzdorovatna truc – vzdorovitě, trucovat – vzdorovat
e Kappe – kapuce, víčkokapna – svrchní tenká přikrývka
r Karfiol – květákkarfiol – květák
kaputt – rozbitýkaput – rozbitý, zničený
s Kästchen – skříňkakastlík – polička, skříňka
s Loch – doupě, díra, pelechkutloch – malá komůrka
s Kotelett – kotletakotleta – plátek masa
e Labung – osvěžení, občerstvenílébuňk – osvěžení
s Plakat – plakátplakát, plagát – poutač
e Pelerine – pláštěnkapelerína – pláštěnka
scheiden – oddělit, odloučitšejdrem – bokem, křivě
disputieren – přít se o něcodišputát – pře
r Glanz – leskglanc – lesk
s Geländer – zábradlíklandr – zábradlí
s Geschirr – koňský postrojkšírovat – uvázat
leiten – vést říditlajtnant – vojenská hodnost
e Musik – hudbamuzikant – hudebník, muzicírovat
s Monokel – monoklmonokl – odřina pod okem
r Kujon – taškář, ničemakujón – “ podšívka“ mazaný člověk
r Schock – otřes, šokšok, šokovat – otřes, otřást někým
r Spitzel – špehšpiclovat, špicl – špehovat, špeh
r Spruch – průpovídkana každém šprochu pravdy trochu
r Spion – vyzvědačšpion – zvěd, špeh
r Späher – slídil, vyzvědačšpeh, špehovat – slídil, slídit
r Kirchhof – hřbitovkrchov – hřbitov