Němčina a Němci (Rakušané)

Zhruba před polovinou prvního milénia našeho letopočtu, kdy se v rámci tzv. „stěhování národů“ do dnešní Evropy dostaly z Asie různé kmeny, které v zásadě urychlily rozpad starověkého Říma a současně splynuly s tajemnými Kelty, se ve střední Evropě usadily dvě zdánlivě nesourodé skupiny národů: Slované a Germáni. Mnohé je však spojuje. Nejznámější představitel Franské… Pokračovat ve čtení Němčina a Němci (Rakušané)