Wörterbuch der Germanismen in der tschechischen Sprache

s Spalier – průvod spalíř – např. svatební, smuteční průvod
e Zelte – stan celta – stan, plachta
r Reif – obruč, kroužek ráfek – kotouč na jízdním kole
r Zwicker – skřipeccvikr skřipec na brýle
s Gesicht –obličej ksicht – stejný význam, tvář , obličej
fest – pevný fest, festovní – pevný, pořádný , držet pevně, drží festovně 
s Massaker – hromadné vraždění masakr – stejný význam, neštěstí, vraždění
sparen – šetřit  špórovat, našpórovat – stejný význam– šetřit, našetřit
e Schublade – zásuvka –šuplík – stejný význam
e Schlichte – břečka šlichta – jídlo, co se nedá jíst, něco nechutného
r Grund – půda, základ ( i důvod)grunt to je grunt, to je základ, dělat něco z gruntu – dělat to pořádně, od podlahy, také ve významu statek, usedlost
s Naturell – povaha, natürlich – přiřozenýnátura  – osobnost, naturel – mít na něco náturu – mít na to tu správnou povahu
ficken šoustat – přefiknout –……
r Wirrwarr – nepořádek virvajs , vyrvál – stejný význam, binec
sichern – zajistitposichrovat – pojistit, pro sichr – pro jistotu
s Bordell – nevěstinec bordel vulg. nepořádek, nevěstinec, u nás obojího významu
e Stockerle , stolička –štokrle – stejný význam, nízká stolička
ausgerechnet – právě, zrovna je to ausgerechnet to samé – je to úplně to stejné, zrovna to samé
e Hitze – horko hic – stejný význam, hice – horka
s Feuer – oheňfajrovat hodně topit
e Kartoffeln – brambory spíše na Moravě se používá výraz ertéple pro brambory
die Zieche – povlečení cíchy též cejchy – stejný význam pov
s Kanapee – pohovkakanape kanapátko stejný význam, sedačka, pohovka
s Werkzeug – nářadí vercaik – stejný význam, nářadí, náčiní
e Kredenz – příborníkkredenc – kuchyňská linka, příborník
r Teppich – koberec tepich – stejný význam
s Zimmer – pokojcimra – stejný význam, místnost, pokoj
e Schranken – železniční závoryšraňky – stejný význam
reisen – cestovat, die Reise – cesta rajzovat – jezdit, cestovat
e Spelunke – brloh, pelech špeluňka spíš přeneseně malý ztísněný byt nebo prostor
die Strecke – cestaštreka dlouhá cesta, větší vzdálenost
r Krawall – hlukkravál – stejný význam
das Schmirgelpapier – brusný papíršmirgl nebo šmirglpapír – stejný význam
e Smeichelei – lichocení, s Kabinett – kabinetšmajchlkabinet místnost pro milostné pletky
der Rucksack – batoh ruksak – stejný význam
r Mord – vraždazamordovat – zavraždit, mord – vražda
echt – pravý, ryzíechtovní – pravý, poctivý, echt – stejný význam – ryzí
schustern – protloukat se, živořitpřeneseně prošustrovat – promarnit něco, ztratit
e Fußsocken – ponožky fusakle, fusekle – stejný význam 
s Leintuch – prostěradlolajntuch – stejný význam
e Spreitze – vzpěra, podpěra, rozpěra zašprajcovat se – zaseknout se někde
e Schicht – pracovní směna šichta – stejný význam, jít na šichtu – jít na směnu, jít do práce
zeichnen – nakreslit, vykreslit, zobrazit vycajchnovat se přeneseně – ukázat se, předvést se
schmecken – chutnat , r Geschmack – chuťšmakovat, pošmáknout si , šmak – chuť, to mi šmakuje – to mi chutná
r Schittlauch – pažitkašnitlich – stejný význam
steif – tuhý, neohebnýzůstal jsem z toho štafj – celý zkoprnělý
richten – rovnat, vyrovnat, einrichten – upravitnarychtovat porychtovat – zařídit, vyřídit, nachystat, zrychtovat  někoho – přeneseně vynadat někomu, vyhubovat
putzen – čistit vypucovat – vyčistit , putzfrau – uklízečka 
schieben – posouvatšibovat s něčím – posouvat něco
marod – nemocnýmarodit – být marodný, být nemocný
füttern – krmitfutrovat, nafutrovat – přeneseně nacpat se, přejíst se, ale i přeneseně nafutrovat kamna, kotel – zatopit , futrál , futra 
laden – plnitnáladovat se, ládovat se – krmit se, přejídat se, ládovat pušku – nabíjet 
hin – pryč, zničenýjsem z toho hin tzn. jsem z toho zničený, unavený, jsem v háji
durch – skrz, přes přeneseně jsem durch jsem úplně promáčený
s Bukett – kyticepugét – stejný význam
schmelzen – rozpustit, roztavitrozšmelcovat přeneseně rozmělnit, rozmačkat
melden – oznámit, hlásit meldovat – stejný význam
e Seite – strana sajtny – např. bočnice na povozu
hapern – váznouthaprovat i ve smyslu kolísat, nefungovat správně
r Trottel – kretén, idiothlupák – trotl stejný význam nebo také idiot
r Schlager – hitšlágr – stejný význam, slavná, uznávaná píseň
s Krügel Bier – velké pivo krýgl velká, těžká sklenice
r Schlamassel – nesnáz šlamastika – stejný význam, problém, zapeklitá situace
reiten – jezdit rajtovat – jezdit na koni, ale i ve významu cestovat, jezdit po výletech, rajtky – jezdecké holínky
s Beuschel – vnitřnosti pajšl – stejný význam
e Kneipe – hospoda knajpa – stejný význam
r Marstall – konírna maštal – stejný význam
r Auschuss – zmetekaušus obecně nekvalitní věc, výrobek, též zmetek
r Kübel – vědrokýbl – kbelík- spíše se používá na Moravě
liefern – dodávat vylifrovat přeneseně – vyhodit někoho, rychle poslat pryč, ale též odvézt něco, vyvézt
e Stelle – místo naštelovat – přeneseně nachystat, umístit, dát na místo, nebo např. naštelovat rádio – naladit rádio apod..
r Platz – místo na place na místě ( například číšník v restauraci), anebo mít třeba plac na zaparkování 
r Vorschuss – zálohavoršus – stejný význam, i např. schovávat si něco do zálohy
r Morast – bahnomarast – stejný význam, obecně jít marastem jít zablácenou, špinavou
e Rinne – okaprýna – stejný význam, používá se spíše na Moravě
stimmen – souhlasitto štimuje – to souhlasí
e Kunst – umění přeneseně – to je kumšt – ve významu – to se musí umět
e Schminke – líčidlo šminky – dámská líčidla
r Scharlatan – šarlatán šarlatán Někdo, komu se nedá věřit, v přeneseném významu i kouzelník
e Linie – čára lajna – stejný význam nalajnovat si něco – narýsovat nebo vytyčit, třeba i budoucnost – ve významu naplánovat
r Bauch – břicho báchor, též bachor – stejný význam
e Kehle – hrdlo, chřtán jít do kélu , jdi do kélu jdi do háje, jdi někam 
e Werbung – reklama, verbování přeneseně naverbovat nejen odvést na vojnu, ale někoho k něčemu přemluvit, navádět někoho
r Spaziergang – procházkajít na špacír – jít na procházku, špacírovat – procházet se, špacírhole – hůl, kterou si bereme na výšlapy – císař František Josef I. měl posměšnou přezdívku Starej procházka 
aufhetzen – vyprovokovat vyhecovat – vybudit, udělat něco  z hecu – z vyprovokování
r Sperhaken – paklíč šperhák – stejný význam
r Reiz – dráždění rajc – stejný význam, vydráždění,  rajcovní – dráždivý 
e Sulz – rosol sulc – stejný význam, třepat se jako sulc – jako rosol
r Schund – brakšunt stejný význam, bezcenná, nekvalitní věc
e Fresse – hubafrasna – stejný význam, drž hubu – drž frasnu 
e Lunte – liščí ocas lunt přeneseně být hubený jako lunt – velmi štíhlý
e Bagatelle – maličkost pakatel – ve významu malý obnos peněz, koupit něco za pakatel
e Butike – krčma putika – špatná hospoda nižší cenové kategorie
stimmen – souhlasitto neštymuje – to nesouhlasí, Vám na mě něco neštymuje – Vám se na mě něco nezdá, nelíbí
r Stempel – razítkoštempl – stejný význam oštemplovat – orazítkovat
s Beisel – krčma, putika pajzl – hospoda nejnižší kategorie
s Schnupftuch – kapesník šnuptychl – stejný význam, více asi použiváno na Moravě
r Wechsel – směna vekslovat – měnit, vekslárna – směnárna, vekslák 
r Schluss – konec, závěr šlus stejný význam, s tím je šlus – s tím je konec
r Freier – nápadník frajer -spíše ve významu hezký chlap nebo namyšlený frajírek 
r Stoß – hromada štosovat – skládat něco na sebe
s Schläfchen – zdřímnutí šlofík – stejný význam, dát si šlofíka – na chvíli se prospat
leisten – dovolit, dělat to si nelajznu – to si netroufnu 
r Macher – obratný, šikovný člověk machr stejný význam, nebo i ve významu vytahovat se před někým – neboli  machrovat 
r Schmuck – šperk šmuk – levná ozdoba, nekvalitní šperk
r Trunk – doušek, nápoj, schlafen – spátšláftruňk – likér, alkohol, který se pije na dobré spaní
s Buch – knihabichle – tlustá kniha, svazek
marschieren – pochodovat mašírovat stejný význam , ale i ve významu rozmašírovaný – rozmačkaný, rozsekaný
r Mischmasch – zmatek, směsice, všehochuť mišmaš – směsice, lidově mám v tom mišmaš – mám v tom guláš, hokej , nerozumím tomu
r Schlendrian – lajdák, nepořádníkšlendrián – též nepořádný člověk, i ve významu podvodník
r Feierabend – konec směny fajront – stejný význam, i přeneseně, přijít na fajront – přijít na samý konec něčeho, na závěr
schalten – řadit šalterpáka – řadicí páka v autě
ekeln – příčit se eklovat – to se mi ekluje – to mi vadí, dělá mi to špatně, to se mi příčí
r Krüppel – mrzák kripl – stejný význam, ale též ve významu nefér člověk, podrazák, bezcharakterní typ, kryplkára invalidní vozík
e Fassung – příděl peněz fasovat, nafasovat, vyfasovat dostat něco zdarma, např. pracovní oblečení
Ärarisch – erární, státní erár např. erár vybavení kanceláře apod – něco, co zaplatí firma nebo stát
Schnuppern – čenichat, čmuchat šňupat – čichat, potahovat do nosu
rändeln – obrubovat, lemovat rantl – obrubník
kaufen – kupovat kauf – nákup – to byl dobrý kauf – dobrá koupě
lumpen – lumpačit, r Lump – darebák, ničemalumpačit – zlobit, dělat neplechu  lump stejný význam, neposlucha, zlobivý kluk,
merken – všimnout si, zpozorovat zmerčit – uvidět někoho, něco, všimnout si
r Stich – steh štich – stejný význam       zaštichovat zašít
r Schank – výčep šenk – stejný význam, šenkýř  šenkýřka – výčepní
r Fuhrmann – povozníkforman – kočí
minder – menší mít mindrák – cítit se méněcenně, zamindrákovaný – s pocitem méněcennosti
scheinen – zdát se nemít šajnu nemít zdání, ponětí
e Spannung – napínání našponovat napnout, našponovaný – napnutý
r Plunder – haraburdí, veteš flundra přeneseně coura – lehká holka, promiskuitní slečna
r Schlag – mrtvice – trefí mě z toho šlak – – je to na šlaktrefení je to na mrtvici
r Putzfleck – důstojnický sluhapucflek – stejný význam
r Blinker – ukazatel odbočení na autě blinkr – stejný význam, směrovka
sich treffen – potkat se trefit , natrefit , trefa – narazit na někoho, trefit cíl – zasáhnout cíl, trefa – zásah
e Eisenbahn – železnice, dráha    r Eisenbahner – železničář ajznboňák – železničář, nádražák
r Wagen – vůzvagon – vůz vlakové soupravy
r Trutz – vzdor trucovat – vzdorovat, dělat něco na truc – vzdorovitě 
zahlen – platit cálovat , zacálovat – stejný význam, i zaplatit
r Kretin – blbec, pitomec kretén – stejný význam
klappen – podařit se klapnout – stejný význam, klaplo to – vyšlo to
r Flügel – křídlopřeneseně – chytit někoho za flígr – chytit někoho za límec a vyhodit ze dveří
heiß – horký hajs – stejný význam, je to horké, vařící
lamentieren – naříkat lamentovat – stejný význam, nadávat, stěžovat si, bědovat, naříkat
richtig – správný, pořádný no richtik – je to tak, no vždyť jsem to říkal
schmecken – chutnat fajnšmekr požitkář, znalec – například ten, kdo se vyzná ( třeba v hudbě) 
r Kumpan – společníkkumpán spolupachatel – ale i ve významu zloduch, ničema
e Kammer – komora kamrlík  – malý pokojíček, spíše komůrka
e Wurst – salám, buřt vuřt – párek nebo klobása
r Fleck – skvrna flek – stejný význam, ale i přeneseně pracovní místo – mít dobrý flek – mít dobré místo
e Mannschaft – mužstvo manšaft – stejný význam, též sportovní družstvo, tým
r Filz – plst filc  – stejný význam filcáky  – gumáky s filcem
r Stöckel – vysoký podpatek štekle stejný význam
r Lotter – darebák, ničema lotr – stejný význam, lotrovina lumpárna
r Plotter – kreslící zařízení, zapplotr – zapisovač
kommandieren – komandovat, velkomandovat – stejný význam, řídit někoho, přeneseně nadávat někomu, peskovat někoho zbyt
r Zar – car, panovníkcarovat přeneseně plýtvat s něčím, mrhat – např. carovat s jídlem
s Geschäft – obchod kšeft – stejný význam, též byznys, transakce, podnikání, obživa kšeftovat obchodovat
e Diskretion – mlčenlivost, diskrétnost diškréce spropitné, dýško, všimné
e Schreibtafel – tabulka, např. ta, do níž se zaznamenával dluhodtud šrajtofle – peněženka
e Staffel – dvojitý žebříkštafle – stejný význam
e Raspel – struhák rašple – stejný význam
r Deckel – poklop dekl – stejný význam, víko
paff – překvapený, zaražený jsem z toho paf – stejný význam – jsem překvapen
e Schatulle – krabice škatule – stejný význam
r Schuppen – kůlna, přístřešek šupňě – stejný význam
r Klipp – spona klipsna – stejný význam
e Zwecke – cvoček cvok , cvoček – stejný význam, i blázen, cvokhaus 
e Zuckung – cukání, trhavý pohyb cukat sebou – stejný význam, mlít sebou, trhat sebou
fuschen – fušovat, e Fuscherei – břídilstvínefušuj  mi do řemesla – nepleť se mi do toho,  fušer – ten kdo se plete do řemesla
r Maschinenführer – strojvedoucí mašinfírer – stejný význam
e Flasche – láhev flaška – stejný význam, také láhev alkoholu
r Fratz – škvrně, capart fracek – stejný význam, také přeneseně – neposlušné dítě, rozmazlený fracek
r Tollpatsch – nemotora ťulpas – stejný význam, také hlupák, nemotora, blbec
e Ahnung – ponětí nemám ánung – stejný význam, netuším, nevím
spritzen – stříkat špric  – nástřik
e Kundschaft – zákazníci, klientikunčaft , kunšaft – stejný význam
e Ruine – zříceninarujna – stejný význam – i např. rozpadlý dům
r Rauch – dým, kouřbýt v rauši – být mimo
los – volný, zproštěnýlůza – spodina, chátra
e Gewalt – moc, sílakvalt – spěch, kvaltovat – spěchat
r Kiosk – stánekkiosek – stejný význam, novinový stánek
fiedeln – vrzat na houslefidlat – vrzat na housle, přeneseně hrát falešně ,     fidlovačka – hra na housle
r Kerker – vězení, žalářkérka – tetování
e Schmiererei – mazanicešmáranice, šmárat – škaredá, nepovedená kresba, škaredě malovat
r Strohsack – slamníkštruzoch – šetřit si do štrusochu – lidově schovávat si peníze pod matraci
e Schwester – sestrašvigra – stejný význam
r Punkt – bod, tečkazpunktovat něco – kout pikle, domluvit něco
probieren – zkoušetprubnout – zkusit, risknout
s Fach – oborfachman  – odborník, člověk od fochu – člověk z oboru, fachčit – přeneseně fungovat
r Murrer – bručounmorous – zasmušilý člověk
s Gewölbe – klenba, klenutíkvelb – místnost na nářadí
faschieren –rozemlít masofašírka – mleté maso
e Kasse – pokladnakasa – stejný význam, kasírtaška – peněženka číšníka kasař – zloděj
e Sommerwohnung – letní bytsomrák – od ten, kdo spí venku, ironicky je na letním bytě, odtud somrák – žebrák,  somradlo – taška přes rameno,  somrovat – žebrat
s Reich – říšerajch – obecně Německo, jet pracovat do rajchu – do Německa
r Herrgott – pánbůhhergot – zaklení – panebože!
r Schöfper – nástroj na vybírání septikušoufky – dělat si z někoho šoufky – dělat si legrácky
tumphaft – středohornoněmecké slovo významu pošetilý, také dumpfhaft tumpachový – zpitomělý, otupělý
r Räuber – raubířraubíř – stejný význam
e Rotte – cháska, holotarotyka – kravál, rámus
r Terno – ternoterno – to je terno, to je skvělé, super
e Montur – služební oblek, unifrotmamundúr – unifrorma
rapplig – střeštěný, potrhlýrapl – pomatenec, blázen
e Horde – tlupa, smečkahorda – kopa lidí, banda
e Knappheit – těsnostna knap na těsno
verpatzen – zkazitzpackat, packal – pokazit, ten, kdo něco pokazil
r Kicks – selhání, chybakiks – stejný význam
e Wache – strážbachař – vězeňský dozorce 
r Muckel – muž, chlapmukl vězeň
planieren – zarovnatzplanýrovat – srovnat, urovnat – např. zplanýrovat záhon
akkurat – důkladně, pečlivěakurátní – důsledný člověk, potrpí si na přesnost
s Geschwätz – plané řeči, žvástánížvást, žvástat – stejný význam
s Meisterstück – mistrovský výkonmajstrštyk – mistrovský kousek
s Techtelmechtel – pletkytechtelmechtel  – stejný význam, i milostné pletky
s Gewehr – ručnice , zbraňkvér – stejný význam, pistole
e Flinte – puškaflinta – stejný význam
s Fach – oborfachman – odbornník , člověk od  fochu – člověk z oboru,  fachčit – přeneseně fungovat 
r Verstand – rozummít fištron – mít důvtip
e Ziffer – číslo cifra – číslo, počet ciferník cifršpión – kontrolor, účetní
s Lager – tábor, skladlágr – pracovní tábor
s Larifari – tlachání, nesmyslláryfáry bludy, nesmysly
fahren – jezdit fáro – rychlé auto
r Schlauch – hadicešlauch – stejný význam
r Knuppel – páka ručního řízení letadlaknipl – stejný význam
e Runde – okruh, rundatuhle rundu platím já – přeneseně kolečko v hospodě
s Loch – díra, otvor lochna – díra na kalhotech apod.
packen – balit zpakovat se – sbalit se, vypakovat – někoho vyhodit 
s Recht – právomít Recht mít pravdu
r Galopp – kvapíkKalup – mít kalup – mít naspěch
r Kamerad – kamarádstejný význam, také kámoš 
gucken – koukat sevykuk – šibal
r Vorrat – zásobamít do foroty  – do zásoby, máš fora máš zásobu
zimperlich – choulostivý, nedůtklivýjsi příliš cimprlich – stejný význam, také jemný
r Kram – zast. krám, stánekstejný význam, také kramařit , kramovat , kramář , krámský 
r Randal – rámus, randálrandál – stejný význam
r Humbug – humbuk i nesmyslhumbuk – stejný význam, také hluk, kravál
r Soldat – vojákžoldák – stejný význam , žold – odměna vojáka
r Kretschmer – hospodský, krčmářkráčmera – potulná, nepoctivá ženská
r Hochstapler – podvodník, šejdířhochštapler – stejný význam
r Fächer – vějířmít fofr – mít naspěch, fofrovat – spěchat 
blöken – bučet, mečetblekotat – překotně mluvit
marsch – vojensky v chod!marš ! – padej, vypadni, běž
e Parade – paráda, přehlídkaparáda – přeneseně – je to super, je to bezva, nebo také kousek oblečení
Himmel Hergott donner wetter – doslova pane bože hromské počasíKlení himl hergot donr vetr – pane bože, hrom do toho
r Vatter – otecfotr – spíše hanlivě otec, táta,  fotrovatět – stávat se usedlým
r Spiritus – líhšpiritus – likér, alkohol
bleichen – bělitvyblajchovaný – vybělený
Vyšisovaný – vybledlý
schleiften – bruslitšlajfky – brusle
r Perron – nástupištěperon – stejný význam
s Eintopfessen – jídlo o jednom chodueintopf , aintopf – jednoduché jídlo z jednoho hrnce 
s Pech – smůlamít pech – mít smůlu
r Pechvogel – smolařpechvógl – stejný význam
laufen – běžet, utíkatmít ten správný lauf – správný běh, chod
Stolwerck – německá firma na cukrovinkyzmrzlý jak štolverk – přeneseně tuhý jako karamelka
e Werkstatt – dílnapřeneseně, posmešně – na stání u verštatu to ještě ujde – např. oblečení, holinky atd. 
s Pferd – kůňferda – stejný význam
r Gauner – darebákgauner – stejný význam, i podvodník, podfukář
s Luder – mrcha, zdechlinapřeneseně ludra – potvora, falešná mrcha
r Span – odštěpekšpona – např. odštěpek při řezání železa, tříska
krachen – prasknout, třesknoutzkrachovat – zbankrotovat,  krach – bankrot
Köpfel – malý pohárek, původ v rakouské němčiněkoflík – stejný význam
Fuhr Ruck – zpětné kolečnofuryk – zednické kolečko
frisch – čerstvý, čilýfrišno – čerstvo, čerstvý vzduch
spulen – navíjet na cívkušpulka – cívka s nití 
führen – véstfírer – vůdce, mašinfírer – strojvůdce
r Spagat – provázekšpagát – provázek
Tschüs – ahojčus – ahoj
e Speise – jídlo, pokrmšpajz – komora na potraviny
Prag – Prahaprágl – stejný význam
r Stuck – sádrová ozdobaštuk – omítka
Blank – karetní slang, hráč nemá ani jednu kartu, tedy je blank, bez karty, bez ničeho odtud plonk – bez prostředků, plonkový – přeneseně – zbytečný, navíc
e elektrische Linie – elektrická dráhašalina – tramvaj, patří k hantecu
e Stange – tyčštangle – tyč na kole
S Spital – nemocnicešpitál – nemocnice
e Dose – dóza, plechovka, dávkadóza – stejný význam
r Sockel – podstavecsokl – stejný význam, podnož
r Mantel – plášťmantl – stejný význam, kabát
r Striezel – pletenec, veka, vánočkaštrycle chleba – kus chleba, např. čtvrtka
e Straße – uliceštrádovat si to – jít po cestě, procházet se
r Vorhang – závěsfirhaňk – stejný význam
einrücken – rukovatnarukovat – stejný význam,  vyrukovat s něčím – vytáhnout něco na světlo
ober – předložka nadÓbrst – vojenská vyšší hodnost, 
e Korb – koškorba – např. u kočárku
r Pullover – svetrpulovr – stejný význam
e Pumphose – kalhotypumpky – stejný význam
r Nazi – nacistanácek – stejný význam
Obacht – pozor, die Wache – stráždávat si bacha – dávat si pozor
Zickzack – křížem krážem, klikatěcikcak – halabala, nepřesně
e Flechse – šlacha flaksa , flákota – kus šlachovitého masa
r Förster – lesník, hajnýfořt – stejný význam
echt – pravýecht , echtovní – stejný význam – také poctivý
S Gesindel – verbežksindl – stejný význam, také šmejd
e Mutter – matkamutr  – stejný význam
r Kescher – podběrákkeser – stejný význam, rybářská síť
r Schnaps – kořala, opilecšnaps – alkohol
Pangrot – bankrotbankrot krach
r Rand – patníkrantl – stejný význam, okraj
trinken – pít, das Geld – penízetringeld – spropitné 
r Stich – bodnutí, stechen- bodnout, píchnoutnechat někoho ve štychu – na holičkách
fallieren – udělat úpadekfalírovat , něco nám tu falíruje – upadá, něco se pokazilo
r Pappendeckel – lepenkapapundekl též lepenka, karton
scheuern – umývatšúrovat – stejný význam, pořádně čistit, drhnout
e Patronenhülse – nábojnicehilzna – patrona, náboj
ordnen – uspořádat, srovnatordner – ten, kdo organizuje pořádek, používalo se za války
Reindel – hrnecrendlík – malý hrnec
r Pascher – pašerákpašerák – stejný význam
s Gatter – rámová pilapřeneseně – jít za katr – jít do vězení
e Strapaze – námaha, trmáceníštrapáce – stejný význam
e Klasse – třídaje to klasa – je to fakt třída, kvalita
e Spitze – špička, vrcholje to špica – je to dobrý, super
Schmafu – lhostejný, rakouské nářečíje to šumafuk , šumák – je to jedno
produzieren – vyrábětproducírovat se – přeneseně procházet se, vystavovat se na odiv 
r Kragen – krk, hrdloodkráglovat někoho – zabít
e Ampel – visací lampičkaamplion – reproduktor, zařízení na zesílení zvuku
r Korporal – vojenská hodnost – desátníkkaprál – stejný význam
e Pritsche – palandapryčna – stejný význam
e Pute – krůtachová se jak domácí puťka – jako slepice
e Schmiere – mazivo, mazadlošmír – stejná význam, šmírák – špeh, šmírovat – špehovat
e Bande – holota, tlupabanda – stejný význam
e Schlankheit – štíhlostbýt šlank – být štíhlý
r Kiebitz – divákkibic , kibicovat – přeneseně příliš poučovat, tepat někoho
s Pflaster – dlažba, náplastflastr – přeneseně pokuta, nebo lepení na kolo
e Kommission – komisekomis – stejný význam
e Pforte – bránafortna – branka
e Musik – hudbamuzicírovat – dělat hudbu,   muzikant – hudebník
e Handvoll – hrstkaje toho hafo – je to ho hodně
wandern – cestovat, putovatvandrovat – stejný význam,   vandr – cesta, výlet ,     vandrovník  
s Schiff – loďšífař – loďař
r Griff – hmat, úkonmít správný grif – správně něco uchopit, mít správnou techniku
pendeln – kývat sependlovat – pobíhat okolo, pendlovky – kyvadlové hodiny
Pennal – pouzdropenál – školní pouzdro
Butte, Bütte – káď
je mi to putna– je mi to jedno
Scheck – strakaté zvíře – zdrobnělinačokl – pes
sortieren – roztřídit, tříditsorta – skupina lidí
wegschmeizen – zahoditčmajznout – ukrást
s Horn – lesní roh, hud. nástrojValdhorna, valdhorny – lesní roh
e Kruste – strupkrusta – vrstva
schiessen – stříletjezdit jako šus – jezdit rychle, vyšisovaný – vybledlý
r Lümmel – mamlaslempl – hlupák, ťulpas
e Kraxe – nůše, krosnakraksna – ojeté auto
e Pike – píka ( kopí)začít od píky – od nuly ( píku používali nejnižší vrsty vojáků,odtud od nuly